Konec připravované novely zákoníku práce?

31.10.2017

V průběhu celého letošního roku byla veřejnost pravidelně informovaná o chystané novele zákoníku práce. Novela měla přinést mj. zjednodušení počítání nároku na dovolenou, změny v oblasti doručování písemností v pracovně-právních vztazích, změny v úpravě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, prohloubení právní úpravy tzv. homeworkingu, tedy práce z domova či zavedení nového institutu vrcholového zaměstnance. 

Vláda, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí, svůj návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně dne 09.09.2016. Návrh byl projednáván pod číslem tisku 903. Přesto, že od předložení materiálu uplynulo více než jeden rok, tisk se nedostal dál, než do 2. čtení. 

Jeho projednávání bylo na 57. schůzi PS přerušeno. O jeho dalším osudu rozhodne Poslanecká sněmovna ve složení obměněném po říjnových volbách. Zda bude projednávání pokračovat nebo zda předloha tzv. spadne pod stůl, jak se po volbách často stává, budeme dále sledovat.