Vznikla Unie rodinných advokátů ČR

24.01.2018

V lednu 2018 po vzoru Unie obhájců ČR (advokátů obhajujících své klienty v trestním řízení) vznikla Unie rodinných advokátů ČR. URA bude sdružovat odborníky, kteří se věnují právu rodiny. Cílem URA je podporovat tradiční rodinné uspořádání, mimosoudní řešení rodinných sporů a vzdělávat rodinné advokáty i veřejnost. Prezidentkou URA se stala JUDr. Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti a známá odbornice na rodinné právo, unii s ní spoluzaložilo dalších 6 respektovaných advokátů. 

Unie proklamuje, že bude úzce spolupracovat s Českou advokátní komorou a s její nově ustavenou sekcí pro rodinné právo a rovněž s podobně zaměřeným soudcovským Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců.

URA zveřejnila své první stanovisko a to k otázce zjišťování názoru dítěte. Celý text stanoviska je dostupný zde: https://www.uracr.cz/stanoviska