"Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální a empatický přístup ke každému klientovi a jeho případu a na vysokou odbornou úroveň služeb. Toho dosahuji mimo jiné spoluprací s odborníky ve svých oborech - zejména s notáři, exekutory a daňovými poradci."

O MNĚ

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studium jsem zakončila v roce 2014. 

Při studiu jsem se zúčastnila několika odborných stáží, např. roční stáže na Obvodním soudu pro Prahu 10, letní stáže na Okresním státním zastupitelství v Nymburce nebo pololetní stáže na obchodně-právním úseku Městského soudu v Praze. 

Již při studiu jsem získávala odborné zkušenosti v advokacii, a to jak ve velké renomované advokátní kanceláři v Praze, tak v kanceláři menší Pražské kanceláři. Svou koncipientskou praxi jsem vykonávala u samostatného advokáta se sídlem v Praze.

Členem České advokátní komory jsem od konce roku 2017, kdy jsem si otevřela svou vlastní kancelář jako samostatná advokátka.

Advokacii vykonávám v současné době na částečný úvazek v omezeném rozsahu, svůj čas dělím mezi práci a péči o rodinu.